About

Wij zijn een integraal dienstverlenend bureau, d.w.z. wij behandelen alle aspecten van de bouwprocedure vanaf ontwerp, constructieberekeningen, kostencalculaties, en bouwbegeleiding. Hiervoor hebben we alle benodigde kennis zelf in huis. Artwyse heeft diverse projecten van Delfzijl tot Den Haag.
ZEKERHEID: Wij hebben een heldere werkmethodiek conform de huidige beroepsrichtlijnen. Hierover leest u meer informatie in het menu "Regels". Wij zijn lid van beroepsorganisaties en ons werk is verzekerd bij Centraal Beheer Achmea.
Houtconstructeur

Duurzame bouw- en houtconstructie is onze specialiteit.
Wij zien voordeel in de toepassing van dragende binnen-elementen, en zijn samen met de Vereniging van Houtconstructeurs actief bezig met de ontwikkeling van rekenprogramma's, die landelijk door verschillende constructiebureaus kunnen worden gebruikt.

VHC  • Advies   
  •  Ontwerp   
  • Engineering
  • Begeleiding
  • Aanvragen

register Lid Koninklijk Instituut van Ingenieurs: 1036717
# Ingescreven in het architectenregister : 1 890601 123

Projecten

Een selectie van onze projecten:

Voorwaarden DNR 2005 ,rev. DNR 2011

Op alle door ons aanvaarde opdrachten zijn van toepassing Standaardvoorwaarden DNR 2005 revisie 2011 . De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.
DNR2005Zie DNR Algemeene Voorwarden: DNR2011Zie DNR2011 Alg. Voorwarden:

Standaardtaakbeschrijving

De Standaardtaakbeschrijving (STB) kan worden gebruikt om de inhoud van uw opdracht vast te stellen. Hij vormt de onderlegger voor de lijst van werkzaamheden die uw architect u aanbiedt. Daarop staat aangegeven welke werkzaamheden bij een bepaalde opdracht voor u worden verricht. U kunt ook zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren.
STBDNR2005Zie Staandaardtaakbeschrijving:

Consumentenregeling 2006 (CR 2006)

De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Behalve op opdrachten van privépersonen kan de regeling ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechtspersonen, bijvoorbeeld van een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen.
Het is aan te bevelen om, voor u de architect een opdracht geeft, een aantal zaken af te spreken en schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. De architect kan die overeenkomst voor u opstellen. De zaken waarover u in elk geval duidelijkheid moet hebben: is het programma van eisen voldoende duidelijk, en stemt het overeen met het budget dat u beschikbaar heeft? De tijdsplanning en de wijze waarop u het project wil realiseren, moet u vooraf bespreken. Ook overlegt u onder meer over de wijze waarop u de aannemer gaat selecteren. Het is beter vooraf duidelijkheid te verkrijgen dan later in de loop van het proces voor onduidelijkheden komen te staan.
CR2006Modelovereenkomst CR2006: CR2006Taakbeschrijving CR2006: CR2006Consumentenregeling2006:
Contact

Voor verdere: vragen en inforrmatie

art2
5 minuten loopafstand vanaf NS station Assen

Kantoor:

Artwyse Architecten, Engineers, Adviseurs
Dr.A.F.Philipsweg 13- A
9403 AC Assen

Mail   info@artwyse.nl

Telefoon:

0592 311253

Ingeschreven in het architectenregister
Lid Nr. 1 890501 123
Lid van Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
KvK. 04042844
zie ALGEMEENE VOORWAARDEN.


foot